Skip to content

Comunicacions

PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS


–TEMÀTICA: Comunicacions sobre aspectes concrets plantejats en la descripció general de les Jornades i relacionats amb la realitat cubana, actual o històrica: disseny industrial, cartellisme, cinema i comunicació en general.

–PRESENTACIÓ: L’extensió màxim és de 10 pàgines (18.000 caràcters amb espais). Resum de la comunicació en 60 línies màxim, a partir de les quals es pugui copsar les línies principals d’allò que es planteja, i també les fonts documentals primàries, secundàries o inèdites de la investigació i la novetat de l’aportació. Així mateix, cal presentar un breu currículum de l’autor. Es poden presentar un màxim de 8 il·lustracions (al marge de l’extensió indicada), amb suport digital.

–TERMINI DE LLIURAMENT: El resum de la comunicació s’ha de trametre abans del dia 15 de novembre a l’adreça electrònica: lluis.sarda@udg.edu, mentre que l’original s’ha de presentar en format paper i digital el mateix dia de les Jornades.

És previst que les actes de les Jornades siguin publicades. Amb tot, l’organització de les Jornades, d’acord amb els criteris del Comitè Científic, es reserva el dret de no publicar aquells treballs que per defectes de redacció, de presentació o de contingut no s’adaptin a uns mínims de qualitat. El Comitè científic pot rebutjar també aquells estudis que no tinguin prou nivell científic o bé que mostrin greus defectes metodològics en la seva elaboració. Només l’autor és responsable del contingut de l’article, especialment quan es tracten aspectes ideològics o es donen opinions molt personals.

Anuncis
%d bloggers like this: